Tichete de vacanta

Share
  • Tichetele de vacanta pot fi utilizate in hoteluri, pensiuni, unitati de tratament balnear sau la agentiile de turism, doar pe teritoriul Romaniei.
  • Tichetele de vacanta pot fi acordate salariatilor atat de companiile private, cat si de institutiile publice, fiind deductibile si scutite de taxe si impozite, in limita a 6 salarii minime brute pe tara/ beneficiar.

Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă poate cuprinde servicii de alimentatie publică, transport, tratament balnear şi conţine, în mod obligatoriu, şi servicii de cazare.

Tichetele de vacanţă pot fi cheltuite doar pentru servicii prestate pe teritoriul României, în unităţi turistice autorizate de Ministerul de Turism.

Tichetele de vacanţă sunt în mod obligatoriu nominative şi se pot folosi doar de către titularul lor.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button